Mengenai Wasiat

SUDAHKAH ANDA MENULIS WASIAT?

Wasiat ertinya iqrar seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut Hukum Syarak.

DALIL WASIAT Pada permulaan Islam, berwasiat adalah suatu kewajipan untuk ibu bapa dan kaum kerabat yang terdekat berdasarkan Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu-bapa dan kaum kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa”. (Surah Al-Baqarah:180)

APA ITU WASIAT?

Wasiat ertinya iqrar seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut Hukum Syarak.   ...
Read More →

KENAPA WASIAT ITU PENTING?

Berwasiat merupakan suatu tindakan mulia untuk menzahirkan keinginan pewasiat terhadap pembahagian harta yang dikumpul semasa hidup. Perwarisan harta yang dirancang melalui wasiat dapat diagihkan untuk ...
Read More →

SUDAHKAH ANDA MENULIS WASIAT?

Ramai dalam kalangan anda tentu menganggap menulis wasiat adalah perkara yang tidak begitu penting dalam menguruskan perancangan harta di masa hadapan. Maka, tidak hairanlah dilaporkan ...
Read More →

RUKUN DAN SYARAT WASIAT

RUKUN WASIAT  Pewasiat; Penerima wasiat (benefisiari); Harta yang diwasiat; dan Lafaz wasiat   SYARAT PEWASIAT  Telah mencapai umur lapan belas tahun; Sempurna akal; Bertindak dengan ...
Read More →

KENAPA WASIAT ITU PENTING?

Berwasiat merupakan suatu tindakan mulia untuk menzahirkan keinginan pewasiat terhadap pembahagian harta yang dikumpul semasa hidup. Perwarisan harta yang dirancang melalui wasiat dapat diagihkan untuk ...
Read More →

KAEDAH BERWASIAT

Wasiat merupakan dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada Wasi untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat termasuklah melaksanakan segala strategi perancangan dan pengagihan harta selepas kematian. Ia ...
Read More →

CARTA ALIR PENULISAN EWASIAT MAIS

CARTA ALIRAN PENULISAN EWASIAT MAIS   CARTA ALIR PINDAAN EWASIAT MAIS   CARTA ALIR PELAKSANAAN EWASIAT MAIS
Read More →

Sudahkah anda berwasiat ?

Pengguna Berdaftar
wasiat dijana
Nilai harta (RM) ditadbir

Lokasi

Bhgn Harta Baitulmal (MAIS),
Tgkt 9 & 10, Bgn Sultan Idris Shah.

Waktu Bekerja

8:30 PG - 05:30 PTG
Isnin - Jumaat

No. Telefon

03-5514 3773
019-383 0032